På denna sida hittar ni länkar till artiklar, inlägg och intervjuer i media, där jag uttalar mig om aktuella händelser i regionen.

Enhälligt ja till nya bildningscampuset i Smedsby

Bildningscampuset uppskattas kosta 32,6 miljoner euro i första skedet och 2,4 miljoner euro i den andra skedet. 

 – Det blir en tuff ekonomisk utmaning, men vi kan inte vänta för det finns inte plats för alla i nuvarande utrymmen, sade Kenth Nedergård (SFP).

Allt går inte som på Strömsö – inte ens på Gigavasaområdet

Vägbygget på Gigavasa-området försenas, upphandlingen måste göras på nytt.
– Totalbudgeten överskrider gränsvärdet för EU-upphandling, säger Kenth Nedergård (SFP), ordförande för samhällsbyggnadsutskottet i Korsholm. 

Tillsammans ska vi bygga ett bättre Österbotten

Den 1 januari 2023 får vi ett nytt Österbotten – ett Österbotten som på bästa möjliga sätt ska ta hand om och sköta våra yngsta och äldsta, och även där emellan när vi blir sjuka och behöver omvårdnad. Jag är en av de kandidater som är beredda att jobba för att vi alla ska få den bästa möjliga omvårdnaden i framtiden. Vårt gemensamma mål ska vara en högklassig och lättillgänglig vård med människan i centrum för alla oberoende av hemort.

Världsarvet ligger i vinterdvala

I föreningen Världsarvet i Kvarken är det också lågsäsong – åtminstone för Världshavsporten vid Replotbron. 

– Det är väldigt lugnt just nu och Världshavsporten är stängd, vilket den är på vintern. Vi tar emot bokningar för grupper, guidningar och presentationer men situationen med det har varit bekymmersamt på grund av coronan. Behovet är litet nu, säger Kenth Nedergård, verksamhetsledare. 

Kenth Nedergård är ny ordförande för SFP-gruppen i Korsholm

Nu är ett stort steg på vägen taget i Korsholm. SFP-gruppen konstituerade sig på måndagen och ska nu börja samtala med de andra partierna. Efter omröstning mellan Samuel Broman och Kenth Nedergård avgjordes ordförandevalet i Nedergårds favör. 

Intressanta tider för Korsholm

Korsholm står inför stora förändringar och utmaningar de närmaste åren. Det blir en intressant tid för de som blir invalda i kommunalfullmäktige den 13 juni.

Vi kommer att jobba för ett fortsatt självständigt Korsholm

Från kommuninvånarnas sida har ett tydligt och uttalat önskemål kommit om att kandidaterna före valet öppet ska redogöra för om de ser en fortsatt självständighet eller en samgång med Vasa som det bästa för Korsholm.
Personligen ser jag inga bekymmer med att bekräfta att jag kommer att jobba för ett fortsatt självständigt Korsholm ifall samgångsdiskussioner aktualiseras på nytt under inkommande period.
Vi kan och ska jobba tillsammans i gemensamma frågor, men jag tror fortsättningsvis när det gäller de grundläggande kommunala frågorna, verksamheten och ansvaret att vi bäst kan jobba med att utveckla Korsholms kommun i egen regi.

En stor majoritet vill se sommarbostäder som permanent boendeform i Korsholm

Korsholms kommun har låtit göra en undersökning bland invånarna om de vill att fritidsbostäder ska kunna bli fasta bostäder. I frågorna fick de också svara på bland annat om de kan tänka sig att delta i kostnaderna som uppstår när vägarna behöver anpassas – väglagets avgifter lär på många håll höjas. Av de som svarade är 78 procent positivt inställda till att fritidshus kan bli permanenta bostäder. Hälften av de som svarade har övervägt att ansöka om att få göra om bostaden till permanent. 

– En del vill ju också att fritidsbostaden ska ligga just i ett fritidsområde. Samtidigt skulle kostnaderna kanske öka för även de som inte gör om fritidsbostaden. Vems åsikt ska väga tyngre? säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Kenth Nedergård (SFP).

Nya sätt att besöka världsarvet Kvarkens skärgård

Sommaren spås bli ännu ett rekordår när det gäller antal besökare i världsarvet. Det ska bli lättare och miljövänligare att ta sig ut till Kvarkens skärgård och andra besöksmål.

Södra porten till världsarvet kan få ett lyft – ”Målet är att få ett torn”

– Konkreta besöksmål som utkikstorn fungerar bra. Nu strävar vi mot målet att få ett torn till södra området, säger verksamhetsledare Kenth Nedergård. Bredskär skulle kunna vara ett lämpligt ställe. Där stod de tre vindkraftverken tidigare. Än så länge är både plats och pengar oklara.

Vuxna på byn i Solf

Under påskhelgen höll några frivilliga vuxna ett öga på händelserna i Solf. Med initiativet hoppades man minska på stökiga sammankomster.

Delgeneralplanen för Kvevlax godkänd

Det är viktigt för utvecklingen i Kvevlax centrum att den nya delgeneralplanen godkänns. Planen anvisar många nya områden för centrumfunktioner, näringsliv och bostadsbyggande. Flera nya möjliga planeområden utvisas. Dessutom möjliggör planen 123 nya direkta byggplatser enligt MBL § 44 i tillägg till de 224 stycken som finns nu. Om planen förverkligas som det är tänkt kan Kvevlax centrum växa med 895 nya invånare fram till år 2040.

Ingen ny avfart till Smedsby-Böle är möjlig

Det finns inga förutsättningar för att bygga en ny avfart mot Smedsby och Böle från nya omfartsvägen. Den är dyr, tjänar inte invånarnas eller besökarnas intressen och en bara en minoritet av invånarna är intresserade av anslutningen.

Gateway park i Vikby – snart fullt

Gateway park ligger optimalt till i Vikby i Korsholm – precis i korsningen av riksåttan och Riksväg 3. Under det senaste året har fem olika företag och bolag reserverat mark på industriområdet. Det första industriområdet Vikby I öster om Riksväg 3 är så gott som fullt. Vikby II på västra sidan börjar vara fullbokat. Snart börjar planeringen av Vikby III söder om det första planeområdet.

Julklappspengar för vandringsleden Björkö-Panike

Jultomten kom tidigt i år för vandringsleden Björkö-Panike. Riksdagen vill satsa 1,7 miljoner euro på vandringsleder och 600 000 euro går till Björkö-Panikeleden. Detta blir verklighet genom ett gott samarbete mellan Korsholms kommun, Forststyrelsen och Sfp:s riksdagsmän och ministrar!

En bro över Kvarken skulle bidra till mera liv och rörelse i regionen. 

Bra sommar för Kvarkens världsarv – speciellt husbilarna hittade till Replot

Tomas Bäck efterträder Kenth Nedergård som ordförande för SFPs kommunorganisation i Korsholm

Nya naturskyddsområden betyder varken från eller till för världsarvets status

Tom Knip bygger ut Solf skola

Scania får tomter på Vikby industriområde i Korsholm

Vandringslederna populärare än på länge

Hoppas på inhemska turister i världsarvet Kvarkens skärgård

Rondellen i Smedsby

Koskövägen åtgärdas i år

Korsholms kommun redo utreda idrottshall i Replot

Stort intresse för radhustomter i Korsholm

Nya busskurer i Korsholm

Tryggare vid Smedsby skolcentrum

Privatdetektiv Kenth Nedergård

Korsholm åtgärdar dåligt inomhusklimat.

Ja till utbyggnad av Solf skola.

Vasa stad vill säga upp samarbetsavtalet för världsarvet

Ett år sedan Världsarvsporten öppnade – korsholmarna uppmanas satsa på turismföretag

Friluftsled runt Södra Stadsfjärden upprör markägare i Solf: ”Vi vill inte ha en friluftsled på privat jordbruksmark”

Karperö-Singsbyplanen klar – nu väntar vi på mer inflyttning

Dagen efter fusionsbeslutet – dags för ny kommunstyrelse i Korsholm

Ledarskap och parlamentarism

Ingen kommunsammanslagning den här gången – Korsholms fullmäktige röstade ner fusionsavtalet

Jag ställer upp i riksdagsvalet 2019

Nu öppnas porten till världsarvet Kvarkens skärgård

Raippaluodossa portti Suomen ainoalle luonnonperintöalueelle

Vvtal mellan kommunerna och Forststyrelsen förstärker världsarvssamarbetet i Kvarkens skärgård

De som besöker Kvarkens skärgård är nöjdare nu än för sju år sedan. Populäraste är det att åka till Svedjehamn och att köra över Replotbron.

Inte lönsamt med ny hamnväg i Vasa