Det är viktigt för utvecklingen i Kvevlax centrum att den nya delgeneralplanen godkänns. Planen anvisar många nya områden för centrumfunktioner, näringsliv och bostadsbyggande. Flera nya möjliga planeområden utvisas. Dessutom möjliggör planen 123 nya direkta byggplatser enligt MBL § 44 i tillägg till de 224 stycken som finns nu. Om planen förverkligas som det är tänkt kan Kvevlax centrum växa med 895 nya invånare fram till år 2040.

Det finns inga förutsättningar för att bygga en ny avfart mot Smedsby och Böle från nya omfartsvägen. Den är dyr, tjänar inte invånarnas eller besökarnas intressen och en bara en minoritet av invånarna är intresserade av anslutningen.

Gateway park ligger optimalt till i Vikby i Korsholm – precis i korsningen av riksåttan och Riksväg 3. Under det senaste året har fem olika företag och bolag reserverat mark på industriområdet. Det första industriområdet Vikby I öster om Riksväg 3 är så gott som fult. Vikby II på västra sidan börjar vara fullbokat. Snart börjar planeringen av Vikby III söder om det första planeområdet.

Jultomten kom tidigt i år för vandringsleden Björkö-Panike. Riksdagen vill satsa 1,7 miljoner euro på vandringsleder och 600 000 euro går till Björkö-Panikeleden. Detta blir verklighet genom ett gott samarbete mellan Korsholms kommun, Forststyrelsen och Sfp:s riksdagsmän och ministrar!

En bro över Kvarken skulle bidra till mera liv och rörelse i regionen. 

Bra sommar för Kvarkens världsarv – speciellt husbilarna hittade till Replot

Tomas Bäck efterträder Kenth Nedergård som ordförande för SFPs kommunorganisation i Korsholm

Nya naturskyddsområden betyder varken från eller till för världsarvets status

Tom Knip bygger ut Solf skola

Scania får tomter på Vikby industriområde i Korsholm

Vandringslederna populärare än på länge

Hoppas på inhemska turister i världsarvet Kvarkens skärgård

Rondellen i Smedsby

Koskövägen åtgärdas i år

Korsholms kommun redo utreda idrottshall i Replot

Stort intresse för radhustomter i Korsholm

Nya busskurer i Korsholm

Tryggare vid Smedsby skolcentrum

Privatdetektiv Kenth Nedergård

Korsholm åtgärdar dåligt inomhusklimat.

Ja till utbyggnad av Solf skola.

Vasa stad vill säga upp samarbetsavtalet för världsarvet

Ett år sedan Världsarvsporten öppnade – korsholmarna uppmanas satsa på turismföretag

Friluftsled runt Södra Stadsfjärden upprör markägare i Solf: ”Vi vill inte ha en friluftsled på privat jordbruksmark”

Karperö-Singsbyplanen klar – nu väntar vi på mer inflyttning

Dagen efter fusionsbeslutet – dags för ny kommunstyrelse i Korsholm

Ledarskap och parlamentarism

Ingen kommunsammanslagning den här gången – Korsholms fullmäktige röstade ner fusionsavtalet

Jag ställer upp i riksdagsvalet 2019

Nu öppnas porten till världsarvet Kvarkens skärgård

Raippaluodossa portti Suomen ainoalle luonnonperintöalueelle

Vvtal mellan kommunerna och Forststyrelsen förstärker världsarvssamarbetet i Kvarkens skärgård

De som besöker Kvarkens skärgård är nöjdare nu än för sju år sedan. Populäraste är det att åka till Svedjehamn och att köra över Replotbron.

Inte lönsamt med ny hamnväg i Vasa