Varsågod – här kommer min tankar och visioner om Korsholms kommuns utveckling i ord och film!

Känner du Kenth Nedergård? Eller tror du att du känner Kenth Nedergård?
Ta en kopp kaffe eller kanske en öl och slå dig ner i soffan och kolla in diskussionen mellan Carola Lithén och Kenth Nedergård.
Då får du kanske också reda på vad valspråket ”kärlek, respekt och rock’n’roll” står för!


Förtroendevald för Sfp i Korsholm och tidigare i Korsnäs.

En samhällsengagerad person, som värnat om närdemokrati i snart 30 år

Började som fritidsnämndens ordförande i Korsholm 1993, fungerat som förtroendevald i Korsnäs mellan 1997-2008, i Korsholm från år 2009.
Invald i kommunfullmäktige i Korsholm sedan 2013 och som ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Korsholm 2013. Dessutom ersättare i styrelsen för SÖFUK och medlem i kultursektionen sedan 2017.


Förtjänar mitt uppehälle genom

Arbetar som verksamhetsledare för Världsarvet i Kvarken rf med uppdrag att informera om och marknadsföra världsarvet Kvarkens skärgård i syfte att utveckla destinationen till ett intressant besöksmål.

Deltidsjordbrukare på hemgården i Solf.

Jobbar med layout och tidningsredigering på uppdragsbasis.

Genom åren jobbat med ungdomspolitik i Svensk Ungdom, företagsrådgivning och –utveckling i Korsnäs, arbetat med utveckling av besöksnäringen på landsbygden i Österbotten under många år, jobbat med EU-projekt i många olika former, digitalisering av turismnäringen. 


Aktiv föreningsmedlem

Ordförande för Vasabygdens sång- och musikförbund, viceordförande i Stundars rf, ordförande för Sfp i Solf och Sfp:s kommunorganisation i Korsholm, kassör för Korsnäs Mine Center.

Familj

Gift och bor i egnahemshus på Björnholmen (i Finlands bästa bostadsområde – Solf)

Två vuxna barn. En dotter som är gift och bosatt på Bergö. En son som studerar på Aalto-universitet i Helsingfors.

Fritidsintressen

Aktiv kulturkonsument och –producent. Lyssnar på musik i alla former – främst hårdrock. Går på musikkonserter, teaterföreställningar, konstutställningar. Sjunger själv i kör och har tidigare spelat trumpet. Har ett nyvaknat intresse för lokalhistoria och släktforskning.