Kuntaliitos ei ajankohtainen Vaasan seudulla

Vaasan seudulla on paljon yhteistyökysymyksiä, ja voimme panna ne täytäntöön sulautumiskeskusteluista riippumatta. Viimeisimmästä sulautumakeskustelusta tuli epämiellyttävä, enkä halua kokea samanlaisia keskusteluja tulevalla vaalikaudella. Jätetään kaikki sulautumiskeskustelut ja -ehdotukset taaksemme.

Yhteistyön voimalla voimme yhdessä kehittää Vaasan seutua menestyväksi alueeksi, jota me kaikki haluamme.

”Rakkautta, respektiä ja rock´n rollia”

Suomi tarvitsee enemmän rakkautta, respektiä ja rock´n rollia; huolenpitoa lähimmäisistä, kunnioitusta ja ymmärrystä toisiamme kohtaan erimielisyyksistä huolimatta, ja kultareunusta elämään.

Suomi on valittu jo toisena vuonna peräkkäin maailman onnellisimmaksi maaksi. Se on statuspäivitys, joka todella velvoittaa.

Sulva nimettiin muutama vuosi sitten Ilta-Sanomien tutkimuksessa Pohjanmaan onnellisimmaksi kyläksi ja yhdeksi Suomen onnellisimmista asuinalueista.

Maailman lapsiystävällisin yhteiskunta

RKP:n tavoitteena on maailman lapsiystävällisin yhteiskunta. Meidän on siis muovattava yhteiskuntaamme lapsiystävällisempään suuntaan. 

Olen itse huolehtinut lapsistani ja ollut läsnä heidän ensimmäisinä vuosinaan – sitä aikaa en koskaan vaihtaisi pois. Meidän on panostettava tarkoituksenmukaiseen päivähoitoon ja mielekkääseen vapaa-aikaan. Peruskoulumme on maailman paras ja sellaisena sen on säilyttävä. 

Nuoruusvuosina voi helposti ajautua väärille urille, ja nuorten syrjäytymistä on ehkäistävä. Seudullamme harjoitetaan hyvää etsivää nuorisotoimintaa, ja meidän on ohjattava jokainen nuori oikeaan. Kukaan ei saa jäädä näkymättömäksi – jokaisella on paikka yhteiskunnassa ja meidän on autettava niitä, jotka eivät löydä paikkaansa omin voimin.

Mielekäs ja turvallinen vanhuus

Kaikilla on oltava oikeus hyvään ja korkealaatuiseen hoitoon omalla äidinkielellään. Suomi tarvitsee hoitoreformin, joka parantaa hoitoa, ei huononna sitä. Suomessa on alueellisia eroja. Se mikä toimii pääkaupunkiseudulla ei ehkä toimi maaseudulla. Meidän on hyväksyttävä erilaisia alueellisia ratkaisuja, jotka parantavat kansalaistemme palveluja.   

Koko Suomen tulee elää

Koko Suomen tulee voida elää – myös saariston ja maaseudun. Maaseudun palvelujen ylläpidolle on osoitettava riittävät resurssit. Palveluja on lisäksi tarjottava kohtuullisella etäisyydellä ja asukkaiden äidinkielellä. 

Tieverkon kunnossapitoon on suunnattava lisää resursseja, sähköhuolto on turvattava, vesi- ja viemäriverkot on pidettävä kunnossa ja telekommunikaatiota laajennettava. 

Liikenneyhteydet ovat tärkeitä. Uusi lautta Vaasan ja Uumajan välillä on myönteinen piristysruiske kansainväliselle yhteistyöllemme. Vaasan lentokentälle on taattava mahdollisuus kehittyä. Rautateille on osoitettava riittävät resurssit ja Vaasa-Seinäjoki-rataa on parannettava. Maantieverkostolle on myönnettävä riittävät resurssit – niin valtakunnallisella kuin alueellisella tasolla. 

Mikä on hyväksi Pohjanmaalle, on hyväksi Suomelle!

Pohjanmaa ja Vaasanseutu ovat menestyksekästä seutua, ja elämme yritystemme ansiosta. Useimmat uudet työpaikat syntyvät pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Yhteiskuntamme on muututtava yrittäjäystävällisemmäksi ja uuden lainsäädännön tulee tukea, ei vaikeuttaa yrittäjyyttä. Olemme tottuneet ottamaan asiat omiin käsiimme ja kehittämään aluettamme kuten itse haluamme. 

Pohjanmaan työllisyysaste on 75 % – Mustasaaren jopa n. 80 %. Annetaan Vaasan seudun olla kannustimena koko maan kehittämiselle. Meidän on saatava luoda omat ratkaisumme sille, miten teemme yhdyskunnastamme entistäkin onnellisemman ja menestyneemmän ilman että valtiovalta laittaa kapuloita rattaisiin.

Yhteinen ympäristömme

RKP:llä on hyvä ja realistinen ohjelma sille, miten Suomi kantaa ympäristöpoliittisen vastuunsa valtakunnallisella tasolla. Etusijalla on panostaminen tutkimukseen ja uuteen, energia- ja resurssitehokkuutta edistävään teknologiaan. Ympärillämme on valtavasti aurinko-, tuuli- ja vesienergiaa, joka odottaa käyttäjäänsä. 

Myös yksittäinen ihminen voi tehdä paljon kiinteistöjensä lämmityksen ja sähköhuollon suhteen. Yksittäisiä ympäristöä parantavia toimenpiteitä on kannustettava ja subventoitava entistä enemmän. Aktiivinen maa- ja metsätalous auttaa osaltaan vahvistamaan Suomen hiilitasapainoa.

Pohjanmaalla olemme jo kauan huolehtineet ympäristöstämme luonnollisella tavalla. Ympäristöä ei pidä suojella kuoliaaksi. Ympäristöpolitiikkaan tarvitaan enemmän tervettä maalaisjärkeä. 

On suuri ero elää ympäristöystävällisesti suurkaupungissa ja maalla; edellytykset ovat aivan erilaiset. Joukkoliikenteen käyttöön kannustaminen ei ole vaihtoehto haja-asutusalueilla, joilla kulkee kaksi bussia päivässä. Vähän polttoaineita kuluttavien dieselautojen kieltäminen ei ole vaihtoehto ennen kuin niille on täysin korvaavia ja toimivia energiapihejä vaihtoehtoja. Vastustan ympäristöä parantavia toimenpiteitä ja ehdotuksia, jotka huonontavat ja vaikeuttavat elämää maaseudulla! 

Palvelut omalla äidinkielellä vauvasta vaariin

Haluan tehdä työtä sellaisen Suomen hyväksi, jossa kaikki viihtyvät yhdessä; nuoret ja vanhat, suuret ja pienet, ruotsin- ja suomenkieliset rinta rinnan. Hoito ja hoiva on taattava maamme kummallakin kansalliskielellä. 

Tuen työtä suomenruotsalaisen kulttuuriautonomian ylläpitämiseksi sivistystoimen, kulttuurin, yhdistys- ja järjestöelämän, tiedotusvälineet ja kirkon kattavin ruotsinkielisin ratkaisuin.