Efter omröstning i fullmäktige 12.12.2019 godkändes mitt förslag att anslaget för utbyggnad av Solf skola, som i budgetförslaget fanns infört på åren 2021-22, återförs till åren 2020-21, vilket följer vårt tills vidare gällande beslut fattat i kommunfullmäktige 15.11.2018 och som också fanns i bildningsnämndens ursprungliga budgetförslag före kommunstyrelsens behandling.

Omröstningen – eller egentligen de två omröstningarna – blev jämna. Trots att såväl bildningsnämnden med beaktande av elevantalet förordat en utbyggnad som samhällsbyggnaden i enlighet med förra årets budgetbeslut inlett planeringen av tillbyggnaden, blev diskussion lång och resultatet osäker. Det fanns till och med 11 personer i fullmäktige som tyckte att skolan i Solf överhuvudtaget inte behöver byggas ut. Däribland hittar vi förutom MSK:s representanter, även styrelseordförande Samuel Broman tillsammans med Sfp:arna Ralf Degerlund, Åsa-Britt Snellman, Christoffer Ingo, Jens Knipström, Mika Mäkisalo och Rolf Sund. Tack och lov segrade förnuftet och tanken på skolbarnens väl och ve i Solf i den avgörande omröstningen, då mitt förslag segrade med siffrorna 22-20 med en nedlagd röst.

Diskussionen fortsätter och flera månader efter den avgörande och demokratiska omröstningen, får vi Solfbor så gott som dagligen gliringar och sura uppstötningar angående detta beslut. Utbyggnadsbeslutet har skjutits fram under flera år och budgetbehandlingar. Jag dristar mig till och med att spekulera i att om inte beslutet fattats i december 2019, finns det en risk att utbyggnaden aldrig blivit av. Men diskussionerna inverkar tack och lov inte på processen, utan planeringen går vidare och vi ska sträva till att spaden kan sättas i marken direkt efter skolavslutningen sommaren 2020, som det är tänkt.

Här följer mitt huvudsakliga anförande från fullmäktiges budgetmöte i december, där jag presenterade en historisk överblick över skedena från nya Solf skolas byggnad 2011 till dagens situation.

Solf skola har väntat på en utbyggnad pga av elevantalet egentligen sedan invigningen 2011. Skolan byggdes enligt det dåvarande behovet, eftersom det var det elevantal som kommunen fick statsbidrag för, ca 140 elever. Skolan blev egentligen för liten redan följande läsår. 2011 räknade man med cirka åtta klasser + delningar. Detta läsår har man 12 klasser + delningar, vilket gör att personalen och eleverna varit tvungna att använda alla skrymslen och vrår för att överhuvudtaget kunna bedriva en vettig undervisning. Detta läsår är det 188 elever i skolan och nästa läsår närmar vi oss 200-gränsen (196 enligt nu gällande prognos). Därefter minskar elevantalet igen, men om kommunens framtidsstrategier och planer söder om Vasa verkställs inom de närmaste åren, kommer behovet att öka igen.

Förskolan har de facto ända sedan 2011 saknat ändamålsenliga utrymmen och verkar idag i fd lärarbostäderna i Solf. Vi har fortfarande daghemsavdelningar som verkar i externa oändamålsenliga utrymmen, trots att vårt nya utbyggda daghem kunde tas i bruk i höst. Det verkar som om våra prognoser inte helt håller streck…

Planeringen av utbyggnaden har redan inletts och det första utkastet till utbyggnad har redan presenterats för användarna. Om mitt förslag godkänns, kan processen kan gå vidare utan avbrott och planeringen av Solfprojektet blir klart under vårvintern, upphandlingen göras under våren och byggstart ske sommaren 2020 för att stå färdigt till skolstarten 2021. På så sätt får vi ett efterlängtat projekt från agendan och fler nöjda kommuninvånare.

Jag har även diskuterat med kommunens ledning på tekniska sidan och därifrån fått signalen att för att effektivt utnyttja våra kommunala resurser inom samhällsbyggnaden, borde vi få igång något byggprojekt under nästa år, för att inte allting ska påbörjas år 2021 och pågå parallellt med överansträngd personal som följd. Att nu skjuta på projektet är inte vettigt, speciellt inte till åren 2021-22, för då och flera år framåt kommer vi att behöva fokusera på Smedsby skolområdes mångmiljonsatsningar. Hur vi än försöker forcera med Smedsby skolcentrum, kommer ingen byggnation att inledas förrän tidigast till senhösten 2020 och förmodligen skriver vi våren 2021 innan alla är överens och all planering och upphandling är genomförd och vi vet vad som ska göras, i vilken ordning och med vilken tidtabell. Mitt förslag ändrar inte på tågordningen, då det gäller Smedsby skolcentrum, utan jag hoppas att planeringen och förverkligandet ska gå vidare enligt plan.

Enligt bildningsnämndens ursprungliga förslag, har även de utgått från att utbyggnaden i Solf blir av enligt beslutet i budgetbehandlingen 2018, eftersom vi annars hamnar att ta till dyrbara tillfälliga lösningar i Solfområdet för att överhuvudtaget kunna bedriva ändamålsenlig och lagstadgad undervisning. Egentligen borde vi redan till läsåret 2020-21 ha en lösning förberedd för att tillfredsställa det verkliga behovet, men jag har förstått på användarna att man i dagsläget nöjer sig med en färdig utbyggnad till läsåret 2021-22.

En utbyggnad har varit på förslag åtminstone så länge jag har suttit i kommunfullmäktige, men har alltid skjutits framåt, för att andra projekt gått före i kön. Enligt 2013 års budget skulle den byggas 2017. Enligt 2016 års budget 2019-20 och enligt både 2018 och 2019 års budget 2020-21. Nu vore det äntligen dags att förverkliga våra långsiktiga planer och inte ännu en gång avbryta ett påbörjat projekt. Projektet har de facto redan påbörjats och framskjutits en gång. Skjuter vi fram projektet åter en gång, är jag rädd att vi igen hamnar att vänta på obestämd tid, och åter en gång kastar vi använda planeringsresurser i skräpkorgen.

https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/337212

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s