Korsholms budget 2022

Vi är väldigt överens om nästa års budget i Sfp:s fullmäktigegrupp - trots att det finns många osäkerhetsfaktorer. Tack och lov tar vi avstamp i ett förmodat gott resultat för år 2021. Det blir bättre än budgeterat framför allt genom större skatteintäkter än budgeterat (och senaste år). Enligt den senaste skatteprognosen från kommunförbundet kommer skatteinkomsterna … Fortsätt läsa Korsholms budget 2022

Första uppdraget som Sfp:s gruppordförande i Korsholm genomfört

Måndag 16.8.2021 hölls nya mandatperiodens första fullmäktigemöte i Korsholm och i och med detta även mitt första möte som gruppordförande för Finlands största fullmäktigegrupp (Sfp i Korsholm 34 mandat). Sfp:s gruppordförande Kenth Nedergård. Bild från Malax-Tv:s utsändning från fullmäktigemötet i Korsholm 16.8.2021. Mötet gick smidigt med alla personval, nästan som på Strömsö, och de små … Fortsätt läsa Första uppdraget som Sfp:s gruppordförande i Korsholm genomfört

Söderskogens detaljplaneområde

Ett av de viktigaste ärenden vi behandlade på onsdagskvällens möte i samhällsbyggnadsnämnden var förslaget till detaljplan för Söderskogen i Tölby-Vikby. Området som tidigare var avsett för ett hästsportcenter får nu ett nytt liv som ett naturnära bostadsområde på nära pendlingsavstånd till t.ex. batterifabriksområdet i Granholmsbacken/Långskogen.Korsholm planerar en helt ny by nära Gigavasa-området – här ska … Fortsätt läsa Söderskogens detaljplaneområde

En bredare demokratisk representation med minsta möjliga marginal

Det blev en intressant diskussion och en mycket spännande och nervkittlande omröstning på denna mandatperiods sista fullmäktigemöte. Den fråga som väckte störst debatt under mötet, men även väckt mycken diskussion under själva processen, var förslaget till ny förvaltningsstadga för Korsholms kommun. Jag kommer inte att gå in på speciellt många detaljer i detta inlägg, men … Fortsätt läsa En bredare demokratisk representation med minsta möjliga marginal

Korsholm ska fortsätta vara en trygg, välmående och självständig kommun i Vasaregionen med ekonomin i skick

Jag vill gärna fortsätta att bygga framtidens Korsholm tillsammans med mina kollegor och kommuninvånare.Jag har varit förtroendevald i både Korsholm och Korsnäs under 30 år redan. För tillfället är jag invald i kommunfullmäktige i Korsholm och fungerar som ordförande för samhällsbyggnadsnämnden.Jag jobbar som verksamhetsledare för Världsarvet Kvarkens skärgård.Till mina främsta intressen hör musik i alla … Fortsätt läsa Korsholm ska fortsätta vara en trygg, välmående och självständig kommun i Vasaregionen med ekonomin i skick

Lättrafikled mellan Solf och Vikby

På Korsholms kommun prioriteringslista över byggande av lätta trafikleder längs allmänna vägar från 2015 finns Strandvägens lättrafikled mellan Solf och Vikby på plats ett. År 2018 anhöll samhällsbyggnadsnämnden första gången om budgetmedel för Strandvägens lätta trafikled i investeringsbudgeten 2018. Då var man ännu inte mogen att fatta beslut i frågan. Behovet har inte försvunnit, utan … Fortsätt läsa Lättrafikled mellan Solf och Vikby

GigaVasa

Det absolut största projektet i Vasaregionen de närmaste åren kommer att vara utvecklande av det sk batterifabriksområdet/GigaVasaområdet. Området omfattar totalt ca 184 hektar och befinner sig på bägge sidorna kommungränsen i Korsholm (Granholmsbacken) och Vasa (Långskogen). Var det slutar vet vi ännu inte idag, men vi måste ha beredskap både i Korsholm och Vasa att … Fortsätt läsa GigaVasa

Solf skolas nya del besiktad och mottagen

Den 9 mars 2021 kunde Korsholms kommun efter genomförd mottagningsbesiktning ta emot utbyggnadsdelen av Solf skola. Bygget har gått snabbare än väntat och byggnaden har blivit färdigställd i förtid, utan att äventyra nödvändiga väntetider. I nedre våningen kommer i huvudsak förskolan att husera. Förskolan får utbildnings- och allmänna utrymmen för ca 50 elever och flyttar … Fortsätt läsa Solf skolas nya del besiktad och mottagen

Ny framtid för friluftsbadet i Solf

Igår 28.10.2020 tog vi ett stort steg framåt för en framtid för friluftsbadet i Solf. I höst har flera möten hållits med Korsholms kommun/samhällsbyggnadsnämnden samt föreningar och aktiva föräldrar i Solf och det har lett till ett resultat med stort R. Ett avtal om skötseln av friluftsbadet har förhandlats fram och nödvändiga resurser för iståndsättning … Fortsätt läsa Ny framtid för friluftsbadet i Solf