Igår 28.10.2020 tog vi ett stort steg framåt för en framtid för friluftsbadet i Solf. I höst har flera möten hållits med Korsholms kommun/samhällsbyggnadsnämnden samt föreningar och aktiva föräldrar i Solf och det har lett till ett resultat med stort R. Ett avtal om skötseln av friluftsbadet har förhandlats fram och nödvändiga resurser för iståndsättning av badet har lyfts in i nämndens budget.

Ni minns kanske de bekymrade minerna och den hopplösa situationen senaste sommar, när det visade sig omöjligt att öppna friluftsbadet för en ny säsong. Nödvändiga reparationer hade inte verkställts pga sparåtgärder och dessutom hade vatten- och avloppsavslutningarna grävts av i samband med utbyggnaden av Solf skola.

Vid sommarens behandling i nämnden beslöts att kommunens tekniska verk utreder vilka kostnader, som behövs för att iståndsätta badet. Dessutom krävs det att man hittar en aktör, som är beredd att överta verksamheten och skriva ett avtal om skötseln framöver.

Följande åtgärder lovar kommunen att göra inför nästa säsong enligt avtalet:

  • Huvudbassängens stomme och ytskikt förnyas
  • Barnbassängens ytskikt förnyas
  • Åtgärda huvudbassängens presenningstak till de delar det är möjligt
  • Nya anslutningar till kommunens vatten- och avloppsledningsnät byggs
  • Vattenrutschbanan förses med trappa och vattenpump, inklusive 2 st nödstoppar till pumpen
  • Installation av en utedusch mellan vattenrutschbanan och stora bassängen
  • Kommunen sköter om granskning och slutbesiktning av anläggningen efter utförd renovering samt testkörning av vattenrutschbanans vattenflöde samt hela anläggningen före den tas i bruk
  • Kontroll och justering av luftvärmepumpens funktion

Enligt överenskommelse ska renoveringsarbetena slutföras senast 15 juni 2021 så att badanläggningen kan tas i bruk senast 30.6.2021.

Folkhälsan i Solf-Sundom rf har tagit på sig ansvaret att sköta om friluftsbadet. Till sin hjälp kommer de att ha engagerade föräldrar och andra föreningar i Solf, däribland Solf IK, Solf Hem och skola samt Solf byaråd. Dessutom finns det företag, som lovat ställa upp med arbetshjälp där det behövs.

Såhär beslöt vi i samhällsbyggnadsnämnden 28.10.2020: ”Samhällsbyggnadsnämnden godkänner avtalet gällande Solf friluftsbad och arrendeavtalet för friluftsbadets område med föreningen Folkhälsan i Solf–Sundom r.f. Nämnden håller fast vid sitt förslag till investeringsbudget 2021 och anhåller om att kommunstyrelsen och –fullmäktige beviljar 110 000 euro för iståndsättning av Solf friluftsbad inför badsäsongen 2021.”

Summan finns i nämndens budgetförslag för år 2021 och vi utgår från att varken kommunstyrelse eller kommunfullmäktige kommer på andra tankar under höstens budgetförhandlingar.

Jag riktar ett tack till framför allt Jenny Råholm som representant för föräldrarna i Solf och Lena Granholm från Folkhälsan i Solf-Sundom samt alla andra involverade, som drivit på och sett att det blivit möjligt att hitta en lösning för att gå vidare i frågan.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s