På Korsholms kommun prioriteringslista över byggande av lätta trafikleder längs allmänna vägar från 2015 finns Strandvägens lättrafikled mellan Solf och Vikby på plats ett. År 2018 anhöll samhällsbyggnadsnämnden första gången om budgetmedel för Strandvägens lätta trafikled i investeringsbudgeten 2018. Då var man ännu inte mogen att fatta beslut i frågan. Behovet har inte försvunnit, utan snarare ökat, och i samband med budgetbehandlingen för 2021 fanns äntligen ett anslag för planeringen i kommunens budget. Nu ska planeringen sätta igång och snart har vi en färdig vägplan och så småningom får vi hoppas på finansiering för vägprojektet.

Under många år har NTM-centralen varit njugg till att bygga och anlägga lättrafikleder, men vi har kunnat skönja en ändring från statsmakten de senaste åren. Det verkar igen finnas resurser för detta ändamål, men för att komma i åtnjutande av dessa, behöver det finnas planer att verkställa. I fjol fattades kommunala beslut i Korsholm och Vasa om att gemensamt bygga ut lättrafikleden mellan Merikaarto och Höstves genom Veikarsområdet. Finansieringen delas mellan Korsholms kommun, Vasa stad och NTM-centralen. Den planeringen pågår och kommer antagligen att verkställas under år 2022.

Följande projekt att ta itu med är lättrafikleden mellan Vikby och Solf. Nu har Korsholms kommun i samarbete med NTM-centralen i Södra Österbotten inlett planeringen för en 4,6 kilometer lång cykelväg mellan Solf och Vikby. Det konkreta planeringsarbete kommer att skötas av Ramboll Finland Oy. Lättrafikleden ska gå mellan Lappräntvägen i Vikby och Långmossvägen i Solf. Planeringen inkluderar även en ny anslutning till Tölby, flera underfarter under landsvägen samt andra anslutningar.

En trafiksäkerhetsplan för Vikby-Tölby-Solf, där både Strandvägen och Tölby-Vikbyvägen ingick, uppgjordes medan jag satt med i tekniska nämnden i början av 2010-talet. Redan funderades på det på lämpliga lösningar för trafiken längs Strandvägen, befintliga korsningsområden och över/underfarter. Då var det aktuellt att anlägga ett hästsportcenter med mycket ny trafik mellan Tölby och Vikby. De planerna har nu skrinlagts och idag håller området på att planeras för bostäder. Den planeringen blir ännu mer aktuell nu när det börjar röra på sig vid batteriområdet och nya industrier håller på att etablera sig med arbetskraftsinflyttning som följd. För att bostadsområdets planering skall kunna färdigställas är det också viktigt att trafiklösningarna till och från Söderskogens bostadsområde, som området nu heter, får en trygg lösning.

Egentligen borde inte en kommun driva denna typ av planer, men eftersom Korsholm vill få projektet framåt samtidigt som det saknas tillräckliga resurser inom NTM-centralen, är det här det bästa sättet att komma i gång. Efter att planeringen är klar, kan vi börja lobba för att få statliga bidrag för att verkställa planerna. Med tanke på den utveckling, som är på gång söder om Vasa, är det just nu rätt tid för denna typ av projekt.

https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/467433

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s