Måndagen den 14 mars fattade Korsholms kommunfullmäktige ett historiskt beslut; att skapa ett gemensamt bildningscampus i kommunens centrum i Smedsby för 32,6 miljoner euro.

Situationsplan över Smedsby bildningscampus år 2026.

Det har varit en lång process, som inleddes i samband med att bildningsnämndens rapport över skol- och dagvårdsstrukturen i Korsholm färdigställdes 2014. En del av oss har följt med hela processen, andra har kommit med på slutet och får nu vara med och fatta det historiska beslutet. Men ännu tar det många år innan projektet är färdigt och vi kommer att hinna välja ett nytt fullmäktige innan hela bildningscampuset är klart.

Den första arbetsgruppen tillsattes 2015 i syfte att planera för ett enhetligt skolcentrum i Smedsby. År 2016 hade en arbetsgrupp tagit fram den första förhandsplaneringen, som utgick från att man skulle bygga nya skilda byggnader för alla verksamheter. Då var fokus på nya byggnader för högstadiet och Smedsby-Böle skola. Men pga olyckliga omständigheter hamnade vi följande år att göra akuta och tillfälliga åtgärder i finska skolan (Keskuskoulu), både renoveringar och ersättande byggnader, vilket gjorde att planeringsprocessen vändes in och ut.

Den arbetsgruppen var den första att utgå från att skapa ett gemensamt campus för skolorna i kommuncentrum. Den första tanken var att utgående från en gemensam matsal men skilda byggnader för de finska och svenska skolorna. Under de senaste åren har det hänt mycket på skolbacken; OP-arenan har kommit till, Smedsby-Böle skola och högstadiet har fått en ny/tillbyggnad, Pilotti-byggnaden har förnyats och en ersättande skolbarack finns på området.

En ny förhandsplanering utgående den förändrade situationen uppgjordes och godkändes i mars 2021. En planerare – Laaja Arkitekter Ab – upphandlades och det processen gick vidare. Ett kommunalval kom emellan och en ny arbetsgrupp tillsattes. De fick ärva besluten från den föregående mandatperioden. Det har tagit sin tid att komma in i processen, men tillsammans med planeraren, användarna, tjänstemännen och politikerna kan man nu presentera en modell, som motsvarar det som var tänkt och som vi kan börja förverkliga. Med detta beslut är en byggstart möjlig hösten 2022. Slutsumman på den plan vi har på bordet idag är 32,6 miljoner euro fördelat på 6 år och sträcker sig fram till 2027. Det kommer att bli tufft och en ekonomisk utmaning, men vi kan inte längre vänta, för de närmaste åren kommer elevantalet att närma sig 1700 elever (2025-26) och det finns inte plats i nuvarande utrymmen för allihopa.  

Smedsby bildningscampus, inomhusbild från västra delen. Bild: Laaja Arkitekter Ab.

Med dagens beslut ska vi skapa ett gemensamt bildningscampus för de finska och svenska skolorna i kommuncentrum. Nyckelorden för campusprojektet är en ljus, trivsam och trygg skola för våra barn och ungdomar. Byggnaden/byggnaderna ska bli en modern och fungerande arbetsmiljö för dagens och måhanda framtidens pedagogik. Skolorna kommer att fortsätta som skilda enheter, men det nya campuset har ett gemensamt centrum och matsal, vilket möjliggör naturliga språkmöten. Klassrummen kommer att finnas i skilda enheter men alla specialutrymmen är samlade i enheter för att de lätt ska kunna användas av dem, som behöver dem just då. I fastigheten kommer att finnas större och mindre utrymmen för umgänge och större och mindre samlingar. Inte att förglömma är att campuset ska bli en skofri skola och alla utrymmen ska kunna nås utan utekläder.

Med dessa ord hoppas jag att vi idag ska godkänna budgetramen för projektet på 32,6 miljoner euro, och i gemensam anda gå in för att börja förverkliga det nya bildningscampus, som många har väntat på i många år redan.

Smedsby bildningscampus, matsalen i den östra delen. Bild: Laaja Arkitekter Ab.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s