Vi är väldigt överens om nästa års budget i Sfp:s fullmäktigegrupp – trots att det finns många osäkerhetsfaktorer. Tack och lov tar vi avstamp i ett förmodat gott resultat för år 2021. Det blir bättre än budgeterat framför allt genom större skatteintäkter än budgeterat (och senaste år). Enligt den senaste skatteprognosen från kommunförbundet kommer skatteinkomsterna på totalnivå att överskrida budgeten med nästan 3,9 miljoner euro, genom både ökade inkomstskatter och samfundsskatter. Nivån på statsandelarna bedöms bli oförändrad, men hög. Vi godkände en del överskridningar av budgeten för år 2021, men totalt sett torde vi göra ett positivt resultat. Inför år 2022 budgeteras för både högre skatteinkomster och statsandelar.

Osäkerhetsmoment inför 2022

Det största frågetecknet för kommande år berör kostnaderna för vårt nya österbottniska välfärdsområde. År 2022 träder organisationsförändringarna i kraft och vi genomför den största kommunreformen i modern tid när vi överför vår kommunala social- och primärhälsovård till Österbottens välfärdsområde tillsammans med specialsjukvården och räddningsväsendet. Prognossiffrorna vi erhållit har varit allt annat än tillförlitliga och just utgår vi från en kommunal andel på 64 miljoner euro för Korsholms del. Vilken den slutliga siffran blir, torde vi inte kunna se förrän långt in på 2023!

Vi kommer även att se början på vår största kommunala satsning hittills då det nya bildningscampuset i kommunens centrum ska börja ta form. Vi vet ännu inte vilken den slutliga kostnaden för investeringsprojektet kommer att bli. I ekonomiplanen presenteras summan 26,3 miljoner euro. Men projektet kommer att pågå längre än den ekonomiplan vi har att ta ställning till och kommer att uppgå till 30-35 miljoner euro innan det är klart.

Den budget vi tar ställning till stannar på knappt 150 miljoner euro för år 2022. Då har redan en del av kostnaderna för välfärdsområdet överförts till det nya välfärdsområdet. Från och med år 2023 kommer inga kostnader för social- och hälsovård att synas i kommunens budget (ca 64 miljoner euro) utan de styrs direkt från kommuninvånarna via staten till välfärdskommunen. Det kommer att märkas i skatteutfallet och statsandelarna. Cirka 60 %  av kommunens budget försvinner vid nästa årsskifte. (Skatteinkomsterna och statsandelarna faller från 127 miljoner euro år 2022 till 66 miljoner euro år 2023).

Oförändrad inkomstskattesats – nästlägst i Österbotten

När vi i svenska gruppen gick genom budgetförslaget förra veckan, var vi väldigt överens. De åtgärder som finns med är nödvändiga och motsvarar verkligheten. Det finns alltid enskilda detaljer, där vi har olika åsikter, men i det stora hela är vi nöjda med budgeten. Vi vill gärna budgetera för ett litet överskott för det tror vi kommer att behövas när vi ska försöka få ihop budgeten för år 2023. Något behov av skattehöjningar finns inte just nu, men ett orosmoln svävar över oss, eftersom vi enligt nu gällande lagstiftning inte får justera inkomstskattesatsen för år 2023, utan den bestäms här och nu i och med att vi idag slår fast skattesatsen för år 2022. Skattesatsen för år 2023 blir då den samma minus den andel som staten tar in för välfärdsområdets del. Vår kommunala inkomstskattesats på 20,75 % (nästlägst i Österbotten) blir plötsligt 8,36 %. Den exakta siffran kan dock ännu ändras enligt statens direktiv.

I budgeten finns beredskap för den nya verklighet som vi hoppas på. Vi gjorde med fullmäktige en studieresa till Skellefteå för att få en uppfattning om vilken omställning är på gång när satsningarna på batterifabriksområdet börjar ta fart. Vasa stad har påbörjat förarbetet på sin sida och i Korsholm ska vi ha beredskap när den tiden kommer. Just nu är utbyggnaden av järnvägen och stickspåret högst aktuella och syns i budgeten. Men även landsvägstrafiken från norr och söder till och från området bör planeras på ett vettigt sätt för även transporterna på gummihjul kommer att öka märkbart. Resurser för bostadsbyggande, tomtutbud, kollektivtrafik, vård, skola och omsorg och all annan tänkbar service ska finnas när den dagen kommer. Häromdagen kom ett negativt besked, men jag tror som många andra att nya intressenter kommer att dyka upp an efter. Det gäller att hålla huvudet kallt och se framåt.   

Kommunens budget för år 2022 andas framtidstro, men står ändå på stabil grund.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s